Budžet Opštine Bar za narednu godinu 20 miliona eura

 Budžet Opštine Bar za narednu godinu 20 miliona eura

Predlog Odluke o budžetu Opštine Bar za 2021. godinu usvojen je jednoglasno na 22. sjednici Skupštine Opštine Bar, koja je počela juče i nastavlja se danas od podne. Za njegovo usvajanje glasalo je 24 odbornika lokalnog parlamenta.

Kako je istakla sekretarka Sekretarijata za finansije Ivana Backović, budžet Opštine Bar za narednu godinu iznosi 20miliona eura, što je 2,3 odsto više u odnosu na usvojeni plan o rebalansu budžeta.

Backović je istakla da je tekuću godinu obilježila ekonomska kriza, uslovljena pandemijom koronavirusa, što je uticalo na slabije ostvarenje lokalnih prihoda, te je, stoga, budžet za 2021. godinu planiran realno i u skladu sa svim preporukama Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

“Izvorni prihodi, u koje spadaju porezi, takse, naknade, donacije i ostali prihodi, iznose 16,200,000,00, dok izdaci – tekući i kapitalni, iznosiće 16,919,909,00 eura. Nedostajuća sredstva iznose 3,800,000,00 eura, što će biti pokriveno prihodom od imovine, koji je planiran u iznosu od 2,300,000,00 i sredstvima prenijetim iz prethodne godine, koja iznose1,500,000,00 eura. Ukupni primici u iznosu od 20 miliona eura, biće raspoređeni na tekuču budžetsku potrošnju – 10,209,909,00, otplatu duga – 3,080,091,00 i kapitalne izdatke – 6,710,000,00”, navodi se u ovom dokumentu.

Odbornici Demokrata dostavili su četiri amandmana na prijedlog Odluke o budžetu. Dragan Tufegdžić, odbornik Demokrata, kazao je da se njihovi amandmani odnose na obezbijeđenje sredstava za nabavku udžbenika za osnovce i na obezbjeđivanje dodatnih sredstava za Narodnu kuhinju, koju vodi NVU „Žene Bara“, te na smanjenje rashoda za službena putovanja i gorivo.

„Demokrate su insistirale i ranije na obezbijeđivanju sredstava za nabavku udžbenika za sve osnovce. Zbog trenutne situacije sa koronavirusom i ekonomskih kretanja, trebali smo izdvojiti sredstva na uštrb bilo čega što neće ugroziti funkcionisanje opštine. Mislim da nijesmo gori od Budve, koja je obezbijedila udžbenike za sve osnovce  ili Kotora, koji je izvdvojio novac za pet razreda, nezavisno od toga ko je na vlasti… Herceg Novi obezbijedio je knjige za četiri razreda, Berane za sve osnovce. Naovaj način poslali bismo poruku da mi želimo da olakšamo građanima Bara, da Opština Bar misli na svoje građane, da živi sa njima. Prošle godine je i predsjednik Raičević pozitivno reagovao na tu ideju. To nije revolucionalrna ideja, svi vi to znate…“, kazao je Tufegdžić, dodajući da su Demokrate predložile i da se povećaju sredstva koja se izdvajaju za Narodnu kuhinju. Ona trenutno iznose 15 hiljada, a Demokrate predlažu da se podignu na 25 hiljada eura.

„Narodna kuhinja prepoznata je kao neko ko je stvarno pružio ruku ljudima koji nemaju. Ove žene su pokretači mnogo lijepih akcija, kojima se pomagalo sugrađanima koji su u ugroženoj kategoriji. Poraz našeg društva je što narodna kuhinja uopšte postoje u našem, lučkom, gradu. Kada je već tako, hajde da dodamo još tih deset hiljada“, kazao je Tufegdžić.

Omer Vukić, odbornik SDP, ističe da je predlog budžeta realno osmišljen. Ipak, predlog ima neke nedostatke, te je Vukić zatražio da mu se pojasne stavke porez na promet nepokretnosti i naknade za korištenje mineralnih sirovina, o čijim ga je detaljima informisao i predsjednik Opštine Dušan Raičević.

„Neće ni pandemija dovijeka trajati, nadamo se oporavku cijelog društva. Ovaj buždet je realan. Sa vama sam često polemisao na ovu temu zadnjih godina, ali ovaj budžet u sumi izgleda realno.  Iznanadili ste me sa cifrom za legalizaciju. Kada sam vam prethodnih godina kada ste planirali po 800,000,00 ili milion eura, ja sam rekao da je to nemoguće i saldo tog prihoda je bio nula. Na ovoj skupštini imamo predlog odluke za sanaciju a vi planirate 300,000,00“, kazao je Vukić obraćajući se sekretaru Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Vidu Dabanoviću.

Da je budžet opštine Bar za 2021. godinu osmišljen realno i u skladu sa trenutnom ekonomskom i epidemiološkom situacijom, istakla je odbornica DPS-a dr Vesna Đokvučić.

„Godina će biti neizvjesna i izazovna, a budžet je planiran pažljivo. Realno je planiran sa uvećanjem od 2,3 odsto u odnosu na rebalans. Kao ljekar bih istakla, da se u trenu kad se borimo sa koronavirusom u svakom pogledu, Opština posvećeno bavila planiranjem aktivnosti u godini koja će biti turbulentna i neizvjesna, i obezbijedila podršku na svim poljima gdje je to moguće. Budžet je realno planiran i treba ga podržati a za to imamo i podršku Minsitarstva finansija i socijalnog staranja“, kazala je Đokvučić.

Odbornica Demokrata Dijana Pejović zamjerila je što se nije našlo sredstava za saniranje krova Dvorca kralja Nikole, na čije se loše stanje više puta u medijima ukazivalo. Ona je predložila da se dio sredstava opredijeljenih za druge namjene, poput Barskog ljetopisa ili TV festivala, preusmjere na ovu namjenu.

„Kultura treba da bude osnov svega. Život onih koji posjećuju dvorac i tu rade je ugrožen“, kazala je Pejović.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević podsjetio je da je ove godine, u cilju što boljeg upoznavanja građana sa budžetom, objavljen i Vodič za građane. On je kazao da je sve što je urađeno urađeno na osnovu smjernica Ministarstva finansija i socijalnog staranja i osvrnuo se na sugestije odbornika.

„I ova godine je prilično izazovna po pitanju finansija, uz značajne redukcije uspjeli smo da redovno izmirujemo obaveze prema zaposlenima, opštinskim preduzećima i prema svima koji su vezani za lokalni budžet”, istakao je predsjednik Raičević.

Osvrnuvši se na amandmane koje su podnijeli odbornici Demokrata, Raičević je istakao da bi se “u godini recesije, ekonomske krize, kroz amandmane Demokrata morao povećati budžet za 244,000,00 eura”. “Niste uspjeli kroz amandmane da nam pokažete kako da napravimo adekvatnu uštedu ili da povećamo budžet. Bio sam u dilemi da li uopšte da planiramo sredstva za kupovinu udžbenike, jer su predstavnici nove vlasti u prethodnim danima nekoliko puta isticali da će biti obezbijeđeno besplatno školovanje za sve đake. Pitanje NVU „Žene Bara“ riješeno je kroz zakonske procedure. Prije nekoliko dana potpisani su ugovori sa svim NVO, kao I sa “Ženama Bara”, što ste mogli da gledate i uživo preko našeg Fejsbuk profila“, kazao je Raičević.

Sjednica Skupštine Opštine Bar nastavlja se danas od podne. Pred odbornicima je 19 tačaka dnevnog reda.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja