Bez ugovora na neodređeno za asistente u nastavi

 Bez ugovora na neodređeno za asistente u nastavi

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta nije prihvatilo zahtjev da 215 asistenata, koji u školama pružaju podršku učenicima sa smetnjama u razvoju, dobiju ugovore o radu na neodređeno vrijeme. Iz NVO „Naše sunce” potvrdili su za Dan da su asistenti dobili odgovor iz tog resora u kome se ističe da ne treba miješati angažman asistenata sa poslovima koje obavljaju nastavnici i učitelji. Takođe, prosvjetne vlasti su u ovom odgovoru objasnili i da bi prihvatanje ovog zahtjeva značilo i izmjene Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama.

Iz ministarstva su naveli da je od školske 2017/2018. godine počela praksa da vaspitnoobrazovne ustanove asistente za nastavnu godinu angažuju po ugovoru.

“Razlozi su brojni, počev od toga da broj učenika u vaspitno-obrazovnoj ustanovi varira, a nerijetka su i preseljenja đaka iz jedne škole u drugu. U obzir je uzeta i činjenica da učenici prelaze iz jednog u drugi nivo obrazovanja iz vrtića u osnovnu školu, iz osnovne u srednju. Tokom razvoja može doći do promjene u funkcionisanju učenika. Konačno, osnovni princip angažovanja asistenata je da osamostaljuje dijete, umanjuje njegovu potrebu za ovom vrstom podrške, a ne vezivanje, pasivizacija, segregacija i navikavanje na tehničku podršku”, pojasnili su iz ministarstva.

Asistenti smatraju da za njihovim radnim mjestima postoji trajna potreba, te da je neophodno razmotriti izmjene zakona kako se ne bi više stavljali u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale zaposlene u vaspitno-obrazovnim ustanovama.

Podsjećaju da je u poslednjih nekoliko godina u Crnoj Gori na poslovima asistenata angažovano oko 320 osoba i taj broj se ne mijenja.“Svjedoci smo da se svake godine povećava broj djece kojima je potrebna pomoć asistenta”, poručuju asistenti.

Foto: Ilustracija

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još