Barska plovidba: nema partijskog zapošljavanja, za 11 godina zaposlili dvoje radnika

 Barska plovidba: nema partijskog zapošljavanja, za  11 godina zaposlili  dvoje radnika

Broj zaposlenih u AD  “Barska plovidba”  je po važećoj sistematizaciji 40, a preduzeće zapošljava  38 radnika, navodi se u saopštenju  Sindikata “Barska plovidba” AD. Iz ovog preduzeća tvrde da nema povećanja broja zaposlenih, niti  partijskog zapošljavanja o čemu je iskazao sumnju predstavnik dijela manjinskih akcionara u “Barska plovidba” AD Bar Aleksandar  Jovović.

-Činjenično stanje je potpuno drugačije. Formiranjem “Barska plovidba” AD Bar 2001. godine u ovom privrednom društvu je radilo oko 90 zaposlenih, od kojih su gotovo svi prethodno bili u radnom odnosu u AD “Prekookeanska plovidba” Bar. U vrijeme kupovine teretnih brodova (2012. godine), broj zaposlenih je već umanjen na 63, da bi danas iznosio 38 ljudi. Napominjemo da je u poslednjih 11 godina zaposleno samo dvoje ljudi. Iz navedenog je više nego jasno da se broj zaposlenih u kontinuitetu ubzano smanjivao, uz napomenu da je riječ o stručnim,i pouzdanim kadrovima, te da iznesene tvrdnje u tom dijelu apsolutno ne stoje. Isto važi i za tvrdnje o visini bruto zarada na godišnjem nivou koje su znatno niže od iznesenog podatka, navode u Sindaktu Barske plovidbe.

 Kompanija je  vlasnik dva teretna broda (“Bar” i “Budva”) tipa bulk carrier za prevoz rasutog tereta, i najveći dio prihoda ostvaruje njihovim najmom.

– Važno je istaći da pored postojećeg iskusnog i afirmisanog pomorskog kadra, Kompanija na godišnjem nivou obuči i stručno osposobi 12 mladih kadeta, odnosno asistenata stroja, što je na na žalost rijetka prilika na stranim kompanijama. Pored toga, važno je naglasiti da oko trećinu zaposlenih čini Sektor za putnički i robni promet. Riječ je o kompetentnim kadrovima koji obavljaju niz specifičnih radnih zadataka. U nedostatku vlastitog broda, Kompanija vrši agenturu hrvatskom brodaru “Jadrolinija” iz Rijeke. Ohrabruje činjenica da je resorno Ministarstvo prepoznalo stratešku važnost, makar i u modifikovanoj varijanti, održavanja vlastite trajektne linije Bar- Bari, koja je, iskreno se nadamo, privremeno prekinuta nakon 51 godine postojanja. Nabavka novog putničkog broda značila bi mnogo ne samo za našu Kompaniju, već i za privredu grada i šire regije, budući da ova pomorska linija predstavlja prirodnu vezu između Crne Gore i Italije, jedne od država osnivača Evropske unije, ističu u Sindikatu Barske plovidbe

VRIJEDNOST NEKRETNINA BARSKE PLOVIDBE PREKO 7 MILIONA EURA

Osvrćući se na navode  Jovovića   da “Barska plovidba” AD Bar, uz dva teretna broda, posjeduje i “par” poslovnih prostora, iz Barske plovidbe pojašnjavaju da “preduzeće  posjeduje dvije poslovne zgrade na najatraktivnijim lokacijama u Baru i to: Obala 13. Jula – Putnički terminal, ulica Maršala Tita – stara upravna zgrada sa poslovnim prostorom, kao i dva vrijedna poslovna prostora u neposrednoj blizini barskog akvatorijuma, uz napomenu da posjedujemo i par kancelarija u strogom centru Beograda”.

– Dakle, ovdje je riječ o par desetina, a ne par poslovnih prostora koji se nalaze u vlasništvu “Barska plovidba” AD Bar, a čija je vrijednost  preko 7.000,000 €.

     Jedna od činjenica na koju ovom prilikom želimo ukazati je da se “Barska plovidba” AD Bar od samog osnivanja nalazi na tzv “bijeloj” poreskoj listi, odnosno da redovno izmiruje poreze i doprinose i time doprinosi odgovornom odnosu prema Državi. Iz ovoga proizilazi da se i svi zaposleni od početka vrlo domaćinski i sa dužnom pažnjom odnose prema imovini Kompanije, što se najbolje može zaključiti iz činjenice da nijedna nepokretnost u našem vlasništvu do sada nije otuđena. Konačno, mora se ozbiljno uzeti u obzir struktura kapitala ovog privrednog društva, gdje oko 48% pripada manjinskim akcionarima, od kojih jedan dio predstavljaju fizička i pravna lica iz zemlje i regiona, a drugi dio zaposleni i pomorci. Navedeni odnos državnog i privatnog kapitala logično sve aktere u ovom procesu upućuje na maksimalnu senzibilnost i promišljenost, a sve u cilju opstanka i budućeg prosperiteta našeg pomorstva kao jedne od strateških grana crnogorske privrede, zaključuju iz sindikata Barske plovidbe.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još