Azil za napuštene životinje biće izgrađen u Mišićima

 Azil za napuštene životinje biće izgrađen u Mišićima

Lokacija azila, Foto: Youtube Screenshot

Skupština opštine Bar usvojila je Izvještaj o sprovedenim aktivnostima Komisije za pronalaženje adekvatnih lokacija za izgradnju privremenog smještaja za napuštene i izgubljene životinje na teritoriji opštine Bar.

Usvojena lokacija nalazi se u Mišićima, na katastarskoj parceli 7/1, po kulturi prirodno neplodno zemljište, upisano u listu nepokretnosti broj 273 KO Mišići, svojina Crne Gore, sa pravom raspolaganja u korist opštine Bar.

Lokalitet se nalazi na Kufinu, na samoj granici barske i budvanske opštine, sa desne strane magistralnog puta M 2.4 iz pravca Bara ka Budvi. Na ovoj lokaciji u daljem postupku biće rađeno na izgradnji i formiranju privremenog smještaja za napuštene i izgubljene životinje.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još