Azil će biti humano mjesto za napuštene životinje, a ne logor, kako to neki zamišljaju

 Azil će biti humano mjesto za napuštene životinje, a ne logor, kako to neki zamišljaju

Lokacija azila, Foto: Youtube Screenshot

Privremeni smještaj za napuštene i izgubljene životinje na teritoriji opštine Bar biće izgrađen u Mišićima, na Kufinu, na samoj granici barske i budvanske opštine, čime će biti riješen višegodišnji problem ove opštine. Tu odluku usvojio je i lokalni parlament na posljednjoj sjednici.

Potpredsjednik Opštine Bar Radomir Novaković Cakan ističe da je u proteklom periodu bilo u opticaju nekoliko lokacija, ali da se od svake odustajalo je „niko ne želi azil u svom dvorištu“.

„U Budžetu Opštine Bar smo obezbjedili finansijska sredstva za izgradnju azila i njegovo funkcionisanje. Međutim, iako nije bilo lako obezbjediti finasijska sredstva mnogo je teže odrediti lokaciju za izgradnju skloništa i njegovo funkcionisanje. Višečlana Komisija kojom sam po odluci predsjednika Opštine Bar rukovodio je razmatrala mnogobrojne opcije od onih koje su u vlaništvu Države odnosno Opštine Bar pa da onih u privatnom vlasništvu. Opredjeljujući kriterijumi su bili udaljenost lokacija od glavnih puteva odnosno centra grada, dostupnost elektro i vodovodne infrastrukture, udaljenost od naseljenih mjesta te vlasništvo potencijalnih lokacija“, objašnjava Novaković.

Foto: Biram Crnu Goru

Razmatran je i najpogodniji oblik pravno formalnog funkcionisanja skloništa.

!Smatram da je najbolje da sklonište funkcioniše kao posebna organizaciona jedinica D. O. O.
Lovstvo Bar, kako bi se što više smanjili troškovi njegovog poslovanja, a pored ostalog i predložena lokacija se nalazi na području kojim Lovstvo upravlja“, objašnjava potpredsjednik Opštine i dodaje da sklonište svakako neće imati direktne veze sa lovcima, već će se u ovoj organizacionoj jedinici Lovstva zaposliti stručnjaci za oblast rada sa životinjama, posebno sa psima.

„Na prvom mjestu zaposliće se veterinari i drugo osoblje koje će prethodno proći obuku. Program obuke obuhvata upoznavanje sa zakonom i drugim propisima koji se odnose na dobrobit životinja kao i njihovu praktičnu primjenu koja sadrži: osnove iz oblasti dobrobiti životinja u prihvatilištu, osnove iz fiziologije životinja, potrebe u hrani i vodi, ponašanje životinja i pojam stresa, osnove koje se odnose na uslove za zaštitu dobrobiti životinja u pogledu prostora, prostorija i opreme, koje mora da ispunjava prihvatilište, osnove postupanja sa životinjama, prijem životinja, kompatibilnost životinja, grupisanje i razvrstavanje životinja, potrebe životinja u pšogledu fizičkih aktivnosti, osnove o načinu i sredstvima za prikupljanje napuštenih i izgubljenih životinja, osnove o načinu prevoza i postupanja sa životinjama tokom
prevoza“, precizira Novaković.

Program obuke provodi nadležno ministarstvo to jest sektor za poslove veterinarstva odnosno drugo pravno ili fizičko lice. Po završenoj obuci izdaje se potvrda o obučenosti.

Lokacija azila, Foto: Youtube Screenshot

Krug prihvatilišta svojom površinom mora da obezbjedi nekoliko uslova, dodaje.

„Mora da obezbijedi funkcionalnost, ima ulaz koji je kontrolisan i pod stalnim nadzorom, izolovan od okoline i ograđen kako bi se spriječio nekontrolisani ulazak i izlazak ljudi i životinja, obezbjeđenu infrastrukturu i povezan sa saobraćajnicom. Unutar kruga prihvatilišta moraju da postoje: prostorija za boravak, odmor i ishranu lica koja rade u prihvatilištu, prostorija za presvlačenje lica koja rade u prihvatilištu, prostorija za pripremu hrane za životinje, prostorija za pranje posuda za hranu i vodu za životinje, prostorija za skladištenje hrane za životinje, prostorija za poslove administracije i evidencije,  veterinarska ambulanta, kupatilo za životinje, prostor za smještaj opreme i pribora neophodnih za rad prihvatilišta, sanitarni čvor, prostorija za privreno odloganje leševa ili grobna jama i plato za dezinfekciju vozila“, precizira potpredsjednik Opštine.

Kada govorimo o smještajnim prostorima, oni će biti odvojeni po grupama, te će postojati boksevi za odrasle mužjake, boksevi za odrasle ženke, boksevi za štenad do 4 mjeseca starosti, boksevi za gravidne kuje, boksevi za agresivne pse i boksevi za starije i iznemogle pse.

„Smještajne prostorije moraju bitri izgrađene od materijala koji je otporan lako se održava i pruža zaštitu od ekstremnih nepovoljnih vremenskih uslova. Prostor za smještaj pasa u zatvorenom dijelu mora da bude najmanje 1,2 x 1,8 m a ispust u otvorenom dijelu najmanje površine od 1,2 x 1,4 metra . Ako su psi smješteni grupno za svakog pojedinačno potrebno je 1,5 kvadratnih metara a ispust u otvorenom dijelu najmanje 2 kvadratna metra“, objašnjava naš sagovornik.

U pogledu prostora veterinarska ambulanta mora da sadrži prostoriju za pregled i liječenje, prostoriju za hirurgiju, prostoriju za čišćenje pranje i sterilizaciju medicinskih instrumenata, priručnu laboratoriju, prostoriju za čuvanje medicinskih sredstava i sanitarni čvor, kao i 20 posto prostora za karantin“, precizira Novaković.

Sklonište će, kako objašnjava, biti humano mjesto za napuštene životinje u kojem će se na pravi način tretirati lutalice, a ne logor za pse, kako to većina građana zamišlja.

„Svaki pas koji se dovede u sklonište, mora da prođe kroz izvjestan period tokom kojeg će se prilagoditi na sklonište, odnosno socijalizovati. U tom periodu pas treba da bude zaštitićen od zaraznih bolesti, očišćen od parazita, vakcinisan i zavisno od pola, te kako ljekari procijene, prilazi se sterilizaciji, pas se obilježeva i vraća na lokaciju sa koje je uzet. Planirano je da bude primjenjivan princip Svjetske organizacije za zaštitu životinja koji glasi: “Uhvati, steriliši i pusti”. Ukoliko se radi o bolesnom psu ili opasnom za ljude, uz saglasnost veterinara, taj pas se uspavljuje“, kazao je Novaković.

Ozbiljnost problema napuštenih i nezbrinutih životinja možemo najbolje sagledati kroz analizu izvještaja o napadima na ljude i ujedima napuštenih pasa. Tokom 2017. godine 152 osobe su prijavile napad psa, od čega je 75 povrijeđeno, dok je godinu kasnije od 165 osoba koji su prijavili napad psa, s ujedeno ih je 81, a odštetu građanima u ozbiljnim iznosima isplaćuje Opština Bar.

Na osnovu podataka navedenih u Programu uređenja prostora za 2020. godinu, sredstva za realizaciju projekta biće precizno definisana projektnom i tenderskom dokumentacijom. Nadležni za realizaciju su Opština Bar, D.O.O. Komunalne djelatnosti i nevladine organizacije i udruženja.

Avatar

Sonja Jovanović

Pročitajte još