Advokati prihvataju poziv Vlade za pregovore

 Advokati prihvataju poziv Vlade za pregovore

Advokatska komora Crne Gore prihvata poziv Vlade za pregovore iako tvrde da nijesu tačni navodi Ministarstva finansija i socijalnog staranja da su ih više puta pozivali radi nastavka pregovora.

“Advokatska komora Crne Gore sa žaljenjem konstatuje da predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja nastavljaju sa negativnom medijskom kampanjom, koju doživljavamo kao pokušaj javne diskreditacije svih advokata u Crnoj Gori”, saopštio je predsjednik komore Zdravko Begović.

Tvrde da nijesu tačni navodi Ministarstva finansija i socijalnog staranja da su advokati među najvećim poreskim dužnicima i kako pokušavaju da budu izuzeti od plaćanja poreza,kao ni da je AK pozivana na pregovore od kada je počela obustava pružanja pravne pomoići.

“Iznenađeni smo da nam poziv za nastavak pregovora  Ministarstvo finansija i socijalnog staranja upućuje putem medija, pritom zakazujući pregovore za sredinu sljedeće sedmice. Time još jednom pokazuju nespremnost da u potpunosti razumiju ulogu i značaj advokature pokazuje i štetne posljedice koje građani i pravni poredak trpe zbog obustave pružanja pravne pomoći, a do koje je upravo došlo uslijed nerazumijevanja Ministarstva finansija i socijalnog staranja”, navodi se u saopštenju.

Oni su kazali da uprkos svemu prihvataju poziv.

“Pozivajući Vladu da ovo pitanje zajednički riješimo, u skladu sa Ustavom i uz poštovanje nezavisnosti pravosuđa. U tom cilju, smatrali bi obostrano korisnim da Vlada za pregovore delegira pojedince sa odgovarajuiim pravnim znanjem i iskustvom, kao garanciju uvažavanja osnovnih principa važećeg pravnog poretka”, navodi se u saopštenju.

Poručuju da je za Advokatsku komoru neprihvatljivo svako rješenje koje bi značilo ugrožavanje načela ustavnog poretka i vladavine prava.

“Radi javnosti, još jednom naglašavamo da advokati ne traže da budu oslobođeni ili na bilo koji način privilegovani u odnosu na ispunjenje poreskih obaveza. Naprotiv, svaki način evidencije i naplate poreza koji ne ugrožava nezavisnost advokature i koji je u skladu sa njenom ustavnom ulogom u pravosudnom sistemu, advokatima je prihvatljivo. U tim dijelu Advokatska komora Crne Gore je iskren, ozbiljan i dobronamjeran sagovornik Vlade Crne Gore, s tim što očekujemo i da Vlada u nastavku pregovora pristupi na isti način, koji bi isključio kršenje Ustava, ugrožavanje nezavisnosti pravosuđa, principa vladavine prava i pravnog u cjelini”, zaključio je Begović.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još