Abazović: Mišljenje VK nije negativno, završena saga o tužilaštvu

 Abazović: Mišljenje VK nije negativno, završena saga o tužilaštvu

Mišljenje Venecijanske komisije (VK) o izmjenama Zakona o Državnom tužilaštvu nije negativno, saopštio je potpredsjednik Vlade Dritan Abazović, dodajući da je time završena saga o tužilaštvu.

On je rekao da su svi očekali da će da stigne negativno mišljenje VK, ali da se to nije desilo.

„Mišljenje VK nije negativno, i ovim se saga o tužilaštvu završila“, rekao je Abazović na konferenciji za novinare.

On je kazao da je VK pozdravila konstruktivan pristup vlasti i spremnost na dijalog, kao i konsultacije koje su održane sa civilnim sektorom i zainteresovanim stranama.

VK je, kako je naveo, konstatovala da je nekoliko ključnih preporuka iz marta potpuno obuhvaćeno izmjenama, a ostale djelimično.

Abazović je kazao da je VK ocijenila da je neophodno osigurati depolitizaciju Tužilačkg savjeta, a da se kao prelazno rješenje može prihvatiti prosta većina ako je uparena sa zašitnim mjerilima.

On je objasnio da su, kao zaštitna mjerila, predložili da od pet članova iz reda pravnika jedan bude biran na predlog nevladinih organizacija (NVO), a da je VK predložila da se član iz reda NVO bira na posebnoj listi.

„U mojim konsultacijama sa parlamentarnom većinom to je prihvatljivo i nema prepreke da takvo rješenje bude u završnom tekstu Zakona“, dodao je Abazović.

On je kazao da je tačno da je VK imala primjedbe na prestanak mandata članova Tužilačkog savjeta, ali da nemaju ništa protiv smjene onih koji ne ispunjavaju kriterijume.

Abazović je rekao je da će za skraćenje mandata članovi TS imati finansijsku nadoknadu, a to će biti za nekoliko mjeseci.

On je kazao da je prihvatljiva sugestija VK da se tačno odredi koje izvještaje tužilaštvo može da podnese Skupštini i njenim tijelima.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još