Za život bez nasilja uz pomoć onlajn platformi

 Za život bez nasilja uz pomoć onlajn platformi

Kako bi žene sa iskustvom nasilja dobile neophodnu podršku i pomoć tim Sigurne ženske kuće uz podršku Ambasade SAD u Crnoj Gori u sklopu projekta “Za život bez nasilja uz pomoć online platformi” organizuje onlajn savjetovanje za žene sa iskustvom nasilja i pruža im psihosocijalnu, pravnu pomoć, kao i radionice joge i grupe samopomoći.

„Iako naša organizacija ima SOS liniju (069/013-321) koja je dostupna 24/7 putem koje nam se žene sa iskustvom nasilja svakodnevno javljaju kontakt licem u lice je neophodan za pružanje sveobuhvatne podrške ženama koje su imale iskustvo nekog vida nasilja. Žene sa iskustvom nasilja su zbog mjera donošenih tokom pandemije bile onemogućene da dođu u našu kancelariju i samim tim nailazile na jednu barijeru koja je neke od njih vjerovatno obeshrabrila da napuste nasilnu zajednicu i obrate nam se za pomoć. S tim u vezi pokazalo se kao neophodno omogućiti ženama sa iskustvom nasilja da dobiju našu punu pomoć i podršku sa distance, odnosno putem mehanizama video kontakta koji su dostupni putem online platformi“, navode iz SŽK u saopštenju.

Dodaju da im se od početka realizacije projekta početkom septembra 2020. godine pa do današnjeg dana za pomoć i podršku putem online platformi ukupno javilo 109 žena.

„Odnosno, 30 žena se javilo za psihosocijalnu pomoć i podršku, 17 žena je učestvovalo u grupama samopomoći, 40 žena nas je kontaktiralo putem online platformi za neku vrstu pravne pomoći, dok je sveukupno 22 žena učestvovalo na online radionicama joge“, dodaju u saopštenju.

„Nakon kontakta putem telefona dogovaramo se sa ženom koji način video kontakta joj je najlakši, odnosno da li ćemo se čuti putem aplikacija Viber, Skype, Zoom, Messenger. Ukoliko se neka žena ne snalazi najbolje sa ovim metodama komunikacije, damo joj precizna uputstva. Naše dosadašnje iskustvo pokazuje da se žene veoma lako snađu onda kada im precizno objasnimo i do sada nismo imali bilo kakvih tehničkih problema za ovaj vid pomoći.

Iskustva žena koje su nam se javljale na ovaj način pokazuju da im je online savjetovanje bilo prijatno i da su nakon već početnog kontakta izgubile osjećaj da pričaju sa nama putem video poziva. Posebno im je bilo važno što su bile opuštenije i imale dodatni osjećaj privatnosti.

Važno je da žene koje se razmišljaju da nas pozovu znaju da je razgovor anoniman i da se odvija u posebnoj prostoriji za online savjetovanje, te da ne trebaju brinuti da će bilo ko saznati sadržaj razgovora.

Ohrabrujemo sve žene i djevojke u Crnoj Gori da nam se obrate za pomoć i podršku koja im je sada dostupna i putem online platformi“, zaključuju u saopštenju.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još

Komentariši

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja