Veselin Tabaš novi načelnik Centra bezbjednosti Bar

 Veselin Tabaš novi načelnik Centra bezbjednosti Bar

Novi načelnik Centra bezbjednosti Bar je Veselin Tabaš, dosadašnji inspektor za droge u CB Bar. Funkciju načelnika CB Bar do sada je obavljao Veselin Magovčević.

Kolegijum Uprave policije je danas donio odluku o kadrovskoj promjeni u CB Podgorica i CB Bar.

Novi načelnik Centra bezbjednosti Podgorica je Goran Jokić koji je do sada obavljao poslove u Sektoru policije opšte nadležnosti. Jokić je postavljen umjesto Milovana Pavićevića.

-Dosadašnji načelnici centara Podgorica i Bar će biti raspoređeni na druge poslove i zadatke u Upravi policije, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Pročitajte još