Šta kriju ugovori čelnika “Barske plovidbe” zavođeni pod “poslovna tajna”

 Šta kriju ugovori  čelnika “Barske plovidbe” zavođeni pod “poslovna tajna”

Nekadašnjem izvršnom direktoru Barske plovidbe Milu Paunoviću, koji je smijenjen prije isteka ugovora, neće biti isplaćena 101.000 eura naknade po osnovu neisplaćenih plata i otpremnine. Paunović je u sudskom postupku tražio da se poništi odluka o prestanku radnog odnosa i da mu se nadoknadi šteta u dijelu neisplaćenih zarada do kraja mandata, za period 45 mjeseci, kao i da mu se isplati ugovorena otpremnina i troškovi parničnog postupka.

Tokom sudskog postupka utvrđeno je da je Odbor direktora nezakonito imenovao Paunovića na funkciju izvršnog direktora Barske plovidbe.

„Viši sud u Podgorici potvrdio je prvostepenu presudu Osnovnog suda u Baru u stavovima koji se odnose na Odluku o razrešenju dužnosti direktora Barske plovidbe, na “naknadu materijalne štete zbog izgubljene zarade usled nezakonitog razrešenja i prestanka radnog odnos”. Viši sud takođe, je potvrdio odluku Osnovnog suda kojom je odbijen zahtjev Paunovića da mu se isplati na ime otpremnine 60. 041,28 eura“, potvrdila je PR Osnovnog suda u Baru sudija Tamara Spasojević.

Paunović, nezakonito imenovan na funkciju izvršnog direktora, a koštao Barsku plovidnu oko 5.000 eura mjesečno, Foto: Biljana Dabić

Kompleksan sudski predmet u Osnovnom sudu dodjeljen je sudiji Borisu Bulatoviću. Viši sud u Podgorici ukinuo je protivtužbeni zahtjev Barske plovidbe da je ništavna Odluka odbora direktora Barske plovidbe o imenovanju izvršnog direktora Mila Paunovića od 16.avgusta 2016, kao i Ugovor o pravima, obavezama i odgovornosti izvršnog direktora od 30.avgusta 2016.

U obrazloženju presude Višeg suda u Podgorici se pored ostalog navodi: ”Paunović je imenovan za izvršnog direktora Barske plovidbe, a da nije ispunjavao poseban uslov – pet godina radnog iskustva u pomorskoj privredi”.

Podsjetimo, polovinom avgusta 2016. godine, Odbor direktora AD „Barska plovidba“ u čijem sastavu su: Vojo Bojović, Radovan Orlandić, Slobodan Leković, Milan Lakićević i Miloš Raičević, izabrao je Mila Paunovića, diplomiranog ekonomistu za izvršnog direktora ove pomorske kompanije. Do tada Paunović je bio zaposlen u Poreskoj upravi, zatim načelnik Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore (CRPS).

Izbor Paunovića od početka je bio u žiži istraživačkog novinarstva jer se dogodio u periodu kada su pojedini mediji ukazivali na rizike gubitka pomorske linije Bar-Bari-Bar što je tadašnji odbor direktora karakterisao “malicioznim navodima novinara”. Novinari su objelodanili da je imenovanje Paunovića u suprotnosti sa Zakonom, u suprotnosti sa Statutom Barske plovidbe,” bez prethodno raspisanog konkursa, a ugovor je zaveden pod „poslovna tajna“. Takođe, ukazivano je i na uslove pod kojima je Paunović došao u Barsku plovidbu što je kompaniju na mjesečnom nivou koštalo oko 5 hiljada eura.

Viši sud je utvrdio da je ništavna Odluka odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora Barske plovidbe. Međutim, Paunović je 15 mjeseci bio izvršni direktor pomorske kompanije koja je u većinskom vlasništvu države i potpisao je brojne ugovore.

Da li je za firmu bilo štetnih ugovora koje je potpisao Paunović treba da se utvrdi, a po zakonu članovi Odbora direktora odgovaraju svojom imovinom za nanijetu štetu. Dok je Paunović bio na funkciji izvršnog direktora, dogodilo se nezapamćeno odnošenje dokumentacije iz Barske plovidbe koju su iz upravne zgrade iznijeli radnici Komunalnog preduzeća. Za istražitelje poslovanja Barske plovidbe biće posebno interesantan 15. avgust 2016. godine kada je dotadašnji predsjednik Odbora direktora Radovan Orlandić prenio odgovornost sa sebe na Bojovića, koji je dan kasnije stavio svoj potpis na Odluku o imenovanju izvršnog direktora „Barske plovidbe“ Mila Paunovića. Bojović je potpisao ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima izvršnog direktora „Barske plovidbe“ sa Milom Paunovićem koji u državnoj kompaniji zavodi pod pečatom „poslovna tajna“, o čemu su pisale novine – Novosti i Dan.

Nezapamćeno: Iz Barske plovidbe dokumentaciju iznose radnici Komunalnog preduzeća

Bojović, tada aktivni policajac koji treba da štiti zakon, krši propise i Statut „Barske plovidbe“ jer zapošljava Paunovića bez dana iskustva u pomorskoj privredi (uslov po Statutu „Barske plovidbe“ je pet godina). Iako je Paunovića zaposlio suprotno Statutu i bez konkursa koji nikada nije raspisan, Bojović je ugovorom maksimalno zaštitio tadašnjeg izvršnog direktora. Prema ugovoru, u slučaju da Paunović podnese ostavku prije isteka mandata, treba da bude isplaćen od državne kompanije „Barska plovidba“ sa čak 18 mjesečnih bruto zarada. Nepuna četri meseca nakon što je Paunović imenovan za izvršnog direktora Barske plovidbe, Crna Gora, početkom decembra 2016. godine je ostala bez jedine redovne pomorske linije Bar–Bari-Bar. Istina, prije dolaska Paunovića, brod Sveti Stefan 2 je izgubio klasu zbog loših odluka tadašnjeg Odbora direktora.

Podsjetimo, novi Odbor direktora Barske plovidbe razrešio je Paunovića  dužnosti izvršnog direktora Barske plovidbe 4.decembra 2017.godine.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još