Dr Aleksandar Spasić urolog govori o liječenju dobroćudno uvećane prostate i upozorava- u prevenciji je spas

 Dr Aleksandar Spasić urolog govori o liječenju dobroćudno uvećane prostate i upozorava-  u prevenciji je spas

Dobroćudno uvećanje prostate- BPH (Benigna hiperplazija prostate) je najčešći dobroćudni tumor kod muškaraca i jedan je od najčešećih razloga tegoba sa mokrenjem posle 50 -te godine života. Nakon pete decenije života 19-30% muškaraca ima dobroćudno uvećanje prostate. Promjene u prostati se mogu javiti i  poslije 40 -te godine tako da  jedan od četiri muškarca ima tegobe sa mokrenjem zbog BPH. U 60-tim godinama starosti, od 10 muškaraca, četri imaju tegobe zbog BPH, navodi za Portal Bar dr Aleksandar Spasić, specijalista urolog.

Iz višedenenijske prakse ljekara   u Klinici za urologiju VMA u Beogradu, ZU “Tesla Medikal” Berane, dr Spasić ističe ono što se generalno može reći da su blagi simptomi BPH  veoma česti kod muškaraca pedesetih godina i kod starijih, a da umjereni i ozbiljni simptomi utiču na svakodnevne životne aktivnosti.

-Smatra se da BPH nastaje kao posljedica različitih mehanizama –promjene u hormonskoj ravnoteži, starije životno doba i promjene u pojedinim strukturama prostate. Neki od faktora koji izazivaju nastanak bolesti su sigurni faktori – starije životno doba i testisi koji luče muški polni hormon (Testosteron) ali i drugi, poput geografskih – najviše se javalja  u zemljama Evrope i Južne Amerike, najniža u Japanu, SAD i Kanadi zatim rasni – pripadnici crne rase oboljevaju ranije od bijelaca, bolest se redje javlja kod žute rase i Arapa a visoka kod Jevreja. Smatra se da postoji i uticaj ishrane – ređe se javlja kod muškaraca koji jedu veće količine povrća (fito estrogeni ). Uticaj drugih hroničnih  bolesti , koje pacijent  ima od ranije kao što je dijabetes melitus pojačava aktvnost testosterona dok hipertenzija i kardiovaskularna oboljenja dovode do poremećaj cirkulacije u karlici i time usporavaju protok krvi čime favorizuju  smetnje od strane uvećane prostate- kazao je dr Spasić

On navodi da se tegobe javljaju kao posljedica uvećanja prostate i posljedično otežanog protoka mokraće iz bešike ka mokraćnoj cijevi. Prostata, kako je kazao, obavija mokraćnu cijev poput manžetne aparata za mjerenje krvnog pritiska i na taj način kod uvećanja dovodi do otežanog pražnjenja koje može u nekim situacijama poput prehlade,   da dovede do potpunog zastoja u mokrenju koje zahtijeva stavljanje stalnog katetera ili ako je proces dugotrajan da iz dana u dan sve više mokraće ostaje u bešici zahtijeva liječenje ljekovima odnosno u krajnjim fazama postavljanje stalnog katetera.

– Ovakva stanja se dalje mogu komplikovati  urinarnom infekcijom, sepsom, stvaranjem kamenja u mokraćnoj bešici  ili pojavom krvi u urinu, što zahtijeva i operativno liječenje. Simptomi mogu biti tzv simptomi mokrenja (javljaju se u toku mokrenja) kao što su otežano otpočinjanje mokrenja tzv oklijevanje, slab mlaz uz kapanje po koje kapi urina nakon završenog mokrenja koja obično kvasi veš, naprezanje prilikom izmokravanja, dugotrajnog izmokravanja – pacijent mokri par minuta nakon čega može da ima osećaj nepotpunog  pražnjenja odnosno da stalno u bešici ostaje jedna količna urina. Pored ovih postoji i druga grupa simptoma  – simptomi punjenja (javljau se izmedju dva mokrenja) i to hitno mokrenje tzv. urgencija, česti a nekada stalni pozivi na mokrenje – pacijent vrlo često ide u toalet da mokri i tada obično mokri male količine urina, noćno ustajanje – sigurno najčešći simptom zbog koga se pacijent javlja urologu a u nekim fazama bolesti i hitni nagoni na mokrenje koji se završavaju puštanjem mokraće u veš- objašnjava dr Spasić.

Prema njegovim riječima. navedene komplikacije BPH po pravilu su rijetke kod pacijenata koji su imali pravovremene i kontinuirane preglede od pete decenije života pa na dalje, jer BPH je hronična bolest koja može ozbiljno uticati na kvalitet života.

-Dijagnoza se postavlja razgovorom sa pacijentom koje može sadržati i riješavanje upitnika kojim se preciznije procjenjuju tegobe /IPSS upitnik/, pregledom koji obuhvata pregled penis , testisa i DRE – digitalno rektalni pregled – gde se pacijent nalazi u položaju na lakotovima i koljenima i urolog svojim prstom, ulazeći lagano u završni deo debelog crijeva utvrdjuje veličinu prostate i njenu gradju te eventualno postojanje nekih struktrua koje predstavljaju patološke promjene – pregled je nelagodan ali u osnovi nije bolan ali je njegov značaj toliko veliki da ne postoji ni jedna metoda koja je uspjela da ga potisne iz paleta dijagnostičkih metoda  a pacijenti vrlo često izbjegavju dolazak kod urologa zbog ovog pregleda koji je mnogima spasio život. Laboratorija se podrazumeva nakon prvog pregleda i ona minimalno obuhvata urin i tzv marker za prostatu PSA/Prostata Specifični  Antigen/ i indeks PSA/odnos slobodnog i ukupnog PSA/ koji  se odredjuje iz krvi. Ultrazvuk je danas standardni dio pregleda i njime se gleda urinarni trakt ali i odredjuje zapremina prostate odnosno eventualni zaostatak mokraće nakon pražnjenja bešike – rezidualni urin. Nešto sofisticiranje metode za dijgnostiku BPH su  Uro Flow koji nam služi da objektivno prikažemo kvalitet mokrenja, uretrocistoskopija – metoda kojom se tankim instrumentom kojim se pod kontrolom oka ili preko kamere na ekranu lagano prolazi kroz sve strukrure od mokraćne cijevi u penisu preko prostatičnog dijela mokraćne cijevi do mokraćne bešike. Postoji čitav niz različitih metoda dijagnostike koje se pored gore navedenih, uglavnom korsite ciljano kod odredjenih pacijenata- naglašava dr Spasić.

Današnji načini liječenja pacijenata sa tegobama koje izaziva dobroćudno uvećanje prostate, kako je istakao dr Spasić, mogu biti od stalnog praćenja bez ikakve terapije preko liječenja ljekovima do različitih metaoda minimalno invazivnog operativnog liječenja, ili klasične – otvorene hirurgije. Prema njegovim riječima, najčešće se blage tegobe pacijenta, ili prate, ili liječe biljnim preparatima. Srednje ili teše tegobe se u početku liječe ljekovima (Blokatori alfa 1-adrenoreceptora i/ili Inhibitori 5-alfa reduktaza uz eventualno antagoniste muskarinskih receptora i  PDE5 inhibitore te u u poseldnjih par godina i preparate kao što su  Beta 3 agonisti).

-Vrlo često je neophodna  kombinovana Th više raličitih ljekova. Treba nepomenti da su posljednjih decenija ovi ljekovi donijeli revoluciju u liječenju pacijenata od kojih su mnogi uspjeli da izbjegnu hirurško liječenje a drugi da ga maksimalno prolongiraju. BPH se u krajnjoj instanci kod pacijanata koji imaju teže tegobe sa objektivnim poremećajem u radu urinrnog trakta povezano sa lošim kvalitetom života i svim komplikacijama koje mogu da se jave, liječi i hirurškim metodama  (TURP, bTURP, Termoterapijske opcije, otvorena prostatektomija, TUMT, TUNA, Laser Th prostate, Prostatični stent, PUL) i najsavremenijim koje još nijesu postale rutinske procedure– Intraprostatična injekcija, minimalno invazivna simpleks prostatektomija.

Dr Aleksandra Spaić ističe da nema boljeg liječenja od odlaska kod urologa kada nemate  tegobe sa mokrenjem.

-U prevenciji je SPAS. Povremeni pregled –  bez ili sa manjim tegobama  obično jednom godišnje, a kod izraženijih tegoba i češće, najbolji su način da se spriječe ozbiljne komplikacije koje utiču na svakodnevni život ali dovode i do ozbiljnih poremećaja koji utiču na opšte zdravlje pacijenta- zaključuje   dr Spasić.

Avatar

Biljana Dabić

Pročitajte još

Komentariši

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja