Barska služba zaštite i spašavanja nabavila vrijednu opremu sredstvima dobijenim na konkursu MUP-a

 Barska služba zaštite i spašavanja nabavila vrijednu opremu sredstvima dobijenim na konkursu MUP-a

Služba zaštite i spašavanja Opštine Bar nabavila je novu opremu u vidu 45 zaštitnih šlemova sa zaštitnim naočarima i baterijskom lampom, što je finansirano sredstvima iz Fonda za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova.

Opština Bar je u novembru 2020. godine dobila 9.938 eura za projekat prijavljen na Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz ovog Fonda. U Službi zaštite i spašavanja predstavljena je nova oprema, a prezentaciji je prisustvovao predsjednik opštine Dušan Raičević.

Vd komandira Službe zaštite i spašavanja Opštine Bar Darko Vidaković kazao je da projekat Opštine Bar bio jedan od 5 koji su dobili sredstva iz Fonda za 2020. godinu.

“Opština Bar je uradila projekat kod Ministarstva unutrašnjih poslova za nabavku zaštitne opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja. Među 35 kandidata koji su bili na konkursu, Opština Bar je bila među 5 koji su dobili novčana sredstva za nabavku zaštitne opreme. Služba zaštite i spašavanja je za novčana sredstva od oko 9.930 eura izvšila nabavku 45 zaštitnih šlemova za ličnu zaštitu vatrogasaca koje se koriste prilikom gašenja požara, spašavanja iz ruševina, akcidenta sa poplavama i drugim sličnim intervencijama“, kazao je Vidaković.

Načelnica područne jedinice Bar Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Pera Pavlica Dragišić kazala je da je nabavkom ove opreme dodatno unaprijeđen nivo osposobljenosti i operativne spremnosti barske službe spašavanja.

„Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova jako usko sarađuje sa službama zaštite u Crnoj Gori. Vezano za predmetni Fond, rješenjem ministra Ministarstva unutrašnjih poslova iz 2018. godine formirali smo Fond za zaštitu i spašavanje. U njega se slivaju sredstva iz raznih izvora. Jedan od izvora je zakup skloništa, zatim nadoknade koje se daju za požarne saglasnosti i slično. Stoga već nekoliko godina na predmetni konkurs apliciraju službe zaštite, brojne nevladine organizacije, i drugi subjekti koji imaju dodirne tačke sa zaštitom i spašavanjem. Prošle godine je aplicirala i Služba zaštite i spašavanja Bara, i kao što vidite, dobili su značajna sredstva, obogatili su svoju opremu. Time smo unaprijedili nivo osposobljenosti i operativne spremnosti za reagovanje, kako u požarima, tako i u tehničko-tehnološkim rizicima, zaštiti od poplava i zaštiti od rušenja. Mi smo jako srećni zbog toga. Nadamo se da će ova aktivnost biti nastavljena, da ćemo svi zajedno više raditi, ne samo kroz ovaj fond, već i kroz druge projekte, i da ćemo ići ka još većoj spremnosti i osposobljenosti Službe zaštite“, kazala je Pavlica Dragišić.

Avatar

Portal Bar

Pročitajte još